De hoofdpartner van Stichting van de Wereld is PsychoseNet.
PsychoseNet.nl is een initiatief van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals en beoogt een laagdrempelige plek te zijn waar naast goede en normaliserende informatie ook hoop en steun geboden wordt. PsychoseNet voorziet in een belangrijke informatiebehoefte rondom psychosegevoeligheid en zet daarnaast sterk in op een herkadering van het beeld dat we hebben van mensen met psychische kwetsbaarheden in het algemeen, en dat van mensen met een psychotische kwetsbaarheid in het bijzonder.

Jim van Os (Hoogleraar Psychiatrie en Voorzitter PsychoseNet) over Stichting Van de Wereld: “Stichting Van de Wereld is een uniek initiatief. Het is zinvol dat ambitieuze mensen met psychosegevoeligheid zich kunnen ontwikkelen op arbeidsgebied.”

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) is eveneens een voorname partner. De coaching van Stichting van de Wereld wordt actief aangeboden aan mensen die in het UMC behandeld worden voor psychose-gevoeligheid.

Stichting van de Wereld wordt financieel ondersteund door de Gemeente Amsterdam en ontvangt het advies van PricewaterhouseCoopers (PwC) en Mark Vernooij, Partner bij THNK School of Creative Leadership.

 

 

 

 

Een andere samenwerkingspartner is Beautiful Distress. Beautiful Distress werkt met kunstenaars van naam, die binnen hun oeuvre onder andere affiniteit getoond hebben met mensen die psychose-gevoelig zijn.