Coachingstraject?

Het Van de Wereld coachingstraject duurt ongeveer 7 maanden in totaal. Voordat de inschrijving van een potentiële deelnemer definitief wordt, vindt er een gesprek met iemand uit ons team plaats voor een toelichting over het traject. Hierop volgt een intakegesprek om de persoonlijke leerdoelen en hulpvragen vast te stellen. Het grootste gedeelte van de coaching is online. De online groepsbijeenkomsten zijn opgesplitst in module I en module II.

De pijlers van module I zijn: “Wie ben ik”, “Wat kan ik” en “Wat wil ik”. Diverse onderwerpen komen aan bod zoals de ijsberg theorie, sub-persoonlijkheden en kernkwadranten. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van ACT (acceptance and commitment therapy), een vorm van gedragstherapie waarbij deelnemers vanuit acceptatie van de huidige situatie kunnen investeren in de dingen die ze echt belangrijk vinden.

Tijdens de online bijeenkomsten vinden er oefeningen plaats, worden er ervaringen gedeeld en volgt altijd huiswerk voor de opvolgende bijeenkomst. Ter afronding van module I is er een individueel gesprek tussen coach en deelnemer. De inhoud van module II is flexibeler en wordt aangepast aan de wensen van de groep. Denk hierbij aan: stigma op de werkvloer, psychosegevoeligheid wel of niet vermelden tijdens sollicitatiegesprek, psychosegevoeligheid wel of niet vertellen aan werkgever, betaald vs onbetaald werk, competenties en vaardigheden, etc.
Aan het einde van het gehele traject vindt er een individueel gesprek plaats tussen coach en deelnemer, eventueel gecombineerd met partner, familielid of leidinggevende.