FAQ

Veel gestelde vragen

Bieden jullie een therapie aan

Het coaching traject is nadrukkelijk geen therapie. Het gaat erom de regie te herpakken over je eigen ‘zijn’ en daarmee over je eigen leven. Meerdere cursisten zijn naast de coaching eveneens in therapie.

Worden de kosten door (zorg)verzekering gedekt

De kosten van het coaching traject worden bewust zo laag mogelijk gehouden. Dit kan dankzij de medewerking van het gehele team, inclusief de coaches, en doordat we geen winstoogmerk hebben. Over het algemeen worden de kosten door de
deelnemers zelf gedragen en steeds vaker door werkgevers. We hebben geen afspraken met (zorg)verzekeraars, dus de coaching wordt niet direct vergoed, maar kan (in bepaalde gevallen) wel opgegeven worden bij de belastingaangifte.

Hoe weet ik of ik er ‘klaar’ voor ben

Neem contact met ons op en dan bespreken we samen waar je staat op dit moment. Wat kan je aan? Waar wil je naartoe? Wat wordt er van je verwacht? Wat is een zinvolle, en verstandige, volgende stap?

Is coaching wel iets voor mij

Als je de moed en wat energie hebt om verandering aan te brengen, dan is coaching zeker wat voor jou. In tegenstelling tot therapie, is het de bedoeling dat coaching als ‘leuk’ ervaren wordt. Dit betekent overigens niet dat er geen
inzet van je gevraagd wordt om het gewenste resultaat te bereiken.

Ik ben nog in therapie, raden jullie het aan om deel te nemen

Dat kunnen we het beste gezamenlijk overleggen. Stuur ons een e-mail en we bellen je terug om de opties door te nemen. Er zijn oud-deelnemers die ook nog in therapie waren en die het coaching traject als een verademing hebben ervaren.
Maar de combinatie kan ook net teveel zijn.

Zijn alle deelnemers gevoelig voor het krijgen van een psychose?

Ja. De ervaring die jij hebt ondergaan is een hele persoonlijke, en dus uniek. Maar wat de groep verbindt is een ontwrichtende ervaring met veel impact voor henzelf en hun omgeving in de vorm van een of meerdere psychoses. Binnen de
groep vergelijken we niet; we gaan uit van gelijkwaardigheid.

Hoe kan ik mijn twijfel wegkrijgen

Niet. Twijfelen is niet alleen menselijk, het is vaak een teken van intelligentie. Daarbij is het als de scheidslijn tussen psychose en gezondheid te markeren. Waarom zou je niet meedoen? Bespreek het met ons en of met een van de oud-deelnemers.
Ons advies: volg je gevoel.

Ik kan het niet betalen, is daar een oplossing voor

We willen de kosten graag zo laag mogelijk houden, zodat iedereen in principe mee kan doen. Als je budget het niet toelaat, dan is dat bespreekbaar. Wellicht zijn er individuele subsidiemogelijkheden in jouw specifieke geval.

Ik wil jullie werk voor psychosegevoelige mensen ondersteunen, kan dat

We werken veel met vrijwilligers. Heb je een bepaalde competentie die je graag inzet? Neem dan contact met ons op. Aangezien ons budget beperkt is zijn we afhankelijk van donateurs. Wil je ons werk ook steunen? Dat kan.

Ga naar donatiepagina >>