Psychose

“Een uitvergrote en extreme variant van iets wat we allemaal meemaken.”

Volgens de boeken is een psychose een psychiatrisch toestandsbeeld waarbij de persoon in kwestie gedurende een periode het contact met de werkelijkheid geheel of gedeeltelijk kwijt is. Voor het individu dat de episode doormaakt staat de wereld op z’n kop en deze levensbepalende ervaring vraagt om een fundamenteel herstel. Als vaste waarden beginnen te schuiven, dan vergt het hervinden van jezelf een intense krachtsinspanning. Dit is een proces waar enige hulp vaak welkom is.

Hoeveel mensen een psychose doormaken, daar zijn diezelfde boeken het niet over eens. Afhankelijk van de definitie heeft dertig procent van de Nederlandse bevolking wel eens een psychotische ervaring meegemaakt. Anderen kiezen voor een striktere diagnose en stellen dat 3 op de 100 mensen in zijn of haar leven een psychose doormaakt. Als je een psychose meegemaakt hebt, ben je in ieder geval niet de enige.

Toch praten de meeste mensen er niet openlijk over, wat een gevoel van eenzaamheid en onbegrip kan geven. De dominante opvatting in onze samenleving is lange tijd geweest dat een psychotische kwetsbaarheid niet verenigbaar is met het nastreven van een vervullende carrière. Want: stress zorgt voor instabiliteit en instabiliteit wordt gekoppeld aan risico en weinig werkgevers houden van medewerkers met een hoog risicoprofiel. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die deze mening nuanceren, weerleggen en/of het tegendeel bewijzen. Dit uitgangspunt maakt het toekomstperspectief voor psychosegevoelige mensen hoopvol.

In Nederland is er op het moment een duidelijke verandering merkbaar. De deelnemers aan het coaching programma zullen dit ook merken. Er zijn meer mensen die gewoon de kapitein willen zijn van hun eigen schip. Acceptatie, integratie en herstel zijn de route naar het inbedden van de psychosegevoeligheid in de vele lagen die jou maken tot wie je bent. Ons coachingstraject biedt handvatten om dit te realiseren.


Artikelen en video’s

Er wordt veel geschreven, gepost, geïnterviewd over psychoses.

Boekentips

Lezen plaats alles in een ander perspectief.

info@vandewereld.org