Psychose

“Een uitvergrote en extreme variant van iets wat we allemaal meemaken.”

Een psychose is een psychiatrisch toestandsbeeld waarbij de persoon gedurende een periode het contact met de werkelijkheid geheel of gedeeltelijk kwijt is. Een of meerdere van deze ervaringen vraagt om een fundamenteel herstel.

Ruim 3 op de 100 mensen maakt in zijn of haar leven een psychose door. Dat is veel. Toch praten mensen er niet openlijk over. De heersende medische opvatting is lange tijd geweest dat een psychotische kwetsbaarheid niet verenigbaar is met het nastreven van een carrière of loopbaan. Want: stress zorgt voor instabiliteit en instabiliteit correspondeert doorgaans niet met maatschappelijk succes. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die deze mening nuanceren of zelfs weerleggen. Met dit uitgangspunt behoort een hoopvol toekomstperspectief voor psychosegevoelige mensen wel tot de mogelijkheden.

Er heerst in Nederland nog altijd een stigma rondom het onderwerp. Er is echter wel een kentering merkbaar. De deelnemers aan het coaching programma en ook de medewerkers van de stichting zetten zich in om het taboe van onderaf te doorbreken. Niet door middel van provocatie, maar door middel van acceptatie, integratie en herstel van gezond terrein.

Artikelen en video’s

Er wordt veel geschreven, gepost, geïnterviewd over psychoses.

Boekentips

Lezen plaats alles in een ander perspectief.

info@vandewereld.org