Privacy

De stichting van de Wereld hecht veel waarde aan de privacy van haar deelnemers.

Na aanmelding volgt er een intakegesprek waarin uitgelegd wordt dat het groepsaspect van de coaching belangrijk is – het ‘van elkaar leren’ staat centraal – en dat de cursus geen therapie betreft, maar intervisie en coaching.

Het accent ligt op ‘werk’ en ‘maatschappelijke participatie’. De gesprekken hebben nadrukkelijk geen ‘groepstherapeutisch’ karakter. De coach is daar niet specifiek voor geschoold. Dat betekent dat alle deelnemers bij aanvang van de
cursus gevraagd wordt een verklaring te tekenen; dit betreft zowel de aansprakelijkheid van de coach -deze staat in dienst van stichting Van de Wereld- als die van stichting Van de Wereld zelf.

Bij deelname is het opgeven van contactgegevens van een behandelend arts en een naaste verplicht.