Coaching

Als je gevoelig bent voor het krijgen van een psychose, kan stress, in welke vorm dan ook, een ’trigger’ voor ontregeling zijn. Daarom heeft Van de Wereld een toegepast programma ontwikkeld voor werkenden en werkzoekenden (betaald of vrijwillig) met een psychose-gevoeligheid.

Aanbod coaching

Ons uitgangspunt is: ‘ all drama must be on stage ‘, wat wil zeggen dat je tijdens de coaching van de coach en de andere deelnemers leert hoe je het beste vorm kunt geven aan jouw kwetsbare kant, zodat je kunt opbloeien in de door jou gekozen loopbaan. Daarnaast bieden we ruimte om uit te vinden welke type baan er het beste bij je past. We gaan tijdens het coachingstraject dus samen op zoek naar het ideale scenario.

Een (of meerdere) psychose(s) meemaken bemoeilijkt het uitstippelen van een eigen loopbaan. Er bestaat geen kant en klaar recept om 1,2,3, effectief met die gevoeligheid om te gaan. Een psychotische episode wordt niet zonder rede een levens-veranderende gebeurtenis genoemd. De fundamentele verandering die ten grondslag ligt aan de psychose nodigt uit om opnieuw naar persoonlijke waarden en overtuigingen te kijken.

Over het algemeen wordt er ‘op de werkvloer’ (virtueel of fysiek) nauwelijks openlijk gesproken over psychose-gevoeligheid. Dit weerspiegelt de maatschappelijke realiteit waarbinnen psychoses nog niet volledig geaccepteerd zijn. Omdat dit gegeven een lastig spanningsveld met zich meebrengt, is het zinvol om je persoonlijke waarden in een veilige setting nader te onderzoeken. En, het is beter om dit in groepsverband te doen dan op eigen houtje. 

Coaching met een groep

Tijdens de eerste bijeenkomst krijgt iedere deelnemer de gelegenheid om haar of zijn hulpvraag te formuleren. Indien nodig kan de coach daarbij ondersteunen. Verder besteden we aandacht aan persoonlijke waarden, je omgeving, energiegevers- en vreters, kwaliteiten en valkuilen. Dit zijn onderwerpen die in elk coachingstraject aan bod komen. Tussentijdse opdrachten, die thuis gemaakt kunnen worden, houden de deelnemers gefocust.

Dynamiek van de groep

Elke deelnemer is door een of meerdere psychotische periode gegaan, en daardoor is er bij voorbaat een connectie. Van de Wereld werkt bewust niet met diagnoses. Wij willen mensen niet ‘categoriseren’, omdat we geloven dat verbinding krachtiger werkt dan het opleggen van een ‘psychiatrisch etiket.’ Een (kort) telefoongesprek voorafgaand aan de cursus volstaat. Alle deelnemers delen in ieder geval twee dingen: een (of meerdere) psychotische ervaring(en) en het verlangen naar een baan die zingeving brengt, op welk vlak dan ook. Gedurende de sessies wordt er niet dieper ingegaan op de bijzondere ervaring(en) zelf. Dat betekent niet dat het niet benoemd kan worden of over gesproken kan worden. Het is alleen niet het centrale punt van aandacht. De ervaring leert dat het feit dat het ‘er mag zijn’ – tijdens de eerste bijeenkomst wordt iedereen uitgenodigd iets over zichzelf te vertellen – en dat de deelnemers bepaalde elementen van elkaar herkennen, genoeg is. Hierdoor worden toekomstgerichte, inspirerende en constructieve gesprekken mogelijk.

Jouw coach

De stichting werkt samen met professioneel opgeleide coaches. Bovendien hebben ze allemaal ervaring met het werken met psychose-gevoelige mensen.

info@vandewereld.org