Coaching

Stichting van de Wereld helpt mensen op weg die van de wereld zijn om de wereld weer in te gaan. Dat doet de stichting middels het aanbieden van coaching, welke specifiek gericht is op de combinatie van psychosegevoeligheid èn ambities. Immers, als je (een) psychose(s) meegemaakt hebt, sta je voor een extra uitdaging in je carrière. Het is een uitgesproken vaardigheid om daar handig en slim mee om te gaan in relatie tot werk.

Zonder expliciet in te gaan op de specifieke geschiedenis van deelnemers, beoogt Stichting van de Wereld hen te begeleiden in het proces om weer (of meer) achter zichzelf en hun eigen waarden te gaan staan. Dit vergemakkelijkt het maken van keuzes en beslissingen op basis van datgene wat bij hen past, en helpt bij het vinden van een strategie die werkt. Dit in tegenstelling tot het nemen van stappen die voortvloeien uit het idee dat er ‘iets mis’ zou zijn. Dat laatste isoleert, ontneemt inspiratie, en belemmert groei.

Mensen zijn hyper-sociale wezens. Onze hersenen zitten dusdanig in elkaar dat we elkaars aanwezigheid nodig hebben. Misschien is psychose wel een uiting van een – niet onoverkomelijk – onvermogen om dat super fijngevoelige raderwerk – wat je hersenen zijn – op maat af te stemmen op je omgeving. Wie zal het zeggen?

Meer weten?