Een verhaal geeft zo veel inzichten

Lezen helpt te om je eigen ervaringen in perspectief te plaatsen en geeft vaak inzichten. Geniet van deze selectie. Heb je ook tips die je wilt delen? Neem dan contact met ons op.

Het is Kusters’ nadrukkelijke bedoeling de medisch/psychiatrische classificaties van de waanzin met de sterk normatieve opvattingen over wat normaal is en wat niet, achter zich te laten en tot een nieuwe classificatie te komen. Dit alles baseert hij op mystieke en filosofische ideeën.

Sven kreeg al vroeg in zijn leven af te rekenen met meerdere psychosen. Periodes waarin hij geestelijk en lichamelijk niet meer functioneerde. Een intieme levensgeschiedenis.

In het boek ‘Tegen de Tijdgeest’, kijken drie ervaringsexperts terug op de psychose die zij tijdens hun adolescentie doormaakten. De VPRO besteedde er een boekbespreking aan. 

‘In de waan van het leven’ door Mieke Terlouw is een aangrijpend verhaal van de dochter van een man met psychotische wanen. En hoe zij pas na zijn zelfmoord tot dat besef kwam. 

Shunned

Dit boek uit 2006 beschrijft zowel de persoonlijke als de sociale gevolgen van psychoses. Graham Thornicroft schuwt de term ‘discriminatie’ niet en bepleit dat een samenwerking tussen mensen ‘met’ en mensen ‘zonder’ psychose-gevoeligheid heilzaam is voor beide partijen.


In Koorddanser laten mensen met een bipolaire stoornis zichzelf zien, in woord en in beeld. Dit boek wil bijdragen aan het doorbreken van het stigma.

Brené Brown beschrijft in De moed van imperfectie hoe moed, compassie en verbondenheid een belangrijke plek in je leven kunnen krijgen.

‘In gesprek met psychose deel I’ is geschreven vanuit ervaringen uit de praktijk en heeft veel elementen van Motiverend Interviewen. Jules Tielens geeft praktische tips en heldere uitgangspunten. 

‘In gesprek met psychose deel II’ is net als deel I bedoeld om mensen op een nuchtere manier te enthousiasmeren in hun werk met psychose gevoelige mensen.

Waanzin

‘De onttovering van de waanzin’ bespreekt hoe tussen 1560 en 1700 in West-Europa werd gedacht over de werking van de menselijke geest en over waanzin in het bijzonder.

info@vandewereld.org